Artikel 1: Algemene bepalingen
De e-commerce website van Echt, Eco & Duurzaam, een eenmanszaak met maatschappelijke zetel te Kruisstraat 12 te 2880 Bornem, BTW BE 0769 473 680, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.
Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Echt, Eco & Duurzaam moet de Klant deze Voorwaarden
uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met
uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden
uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Echt, Eco & Duurzaam aanvaard zijn.


Artikel 2: Prijs
Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.
Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.


Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Echt, Eco & Duurzaam niet. Echt, Eco & Duurzaam is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Echt, Eco & Duurzaam is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten. Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Echt, Eco & Duurzaam. Echt, Eco & Duurzaam kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.


Artikel 4: Online aankopen
Om producten te kunnen bestellen op www.echt-shop.be, dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen :
- U hebt uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, betalingsgegevens en andere vereiste informatie doorgegeven
- U bent tenminste 18 jaar
- Indien u betaalt met een betaalkaart, dient u eigenaar of gevolmachtigde houder te zijn van een geldige betaalkaart om uw producten te kopen
Bestellingen op de website www.echt-shop.be doorlopen onderstaand proces: - U kiest de producten en voegt deze toe aan uw winkelmandje
- U voert uw betalingsgegevens in en kiest uw leveringsadres - De betaling wordt goedgekeurd
- Wij sturen u een bevestiging van ontvangst van de bestelling via e-mail van zodra de betaling is verwerkt
- Wij innen de betaling van uw betaalkaart - Wij verzenden de producten
- U ontvangt de producten
De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:
• via kredietkaart
• via bankkaart
• via Klarna, achteraf betalen
Echt, Eco & Duurzaam is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.